Rejestracja telefoniczna: 608 583 552
e-mail: rehadr@wp.pl

Wykonujemy bezpłatne
świadczenia w ramach NFZ

  Formularz rejestracji ON-LINE

(error)
(error)
(error)
(error)
(error)
(error)
(error)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
    Adrian Karasiewicz z siedzibą przy ul. Parkowa 10, 32-100 Proszowice, zwany dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rejestracji terminów udzielenia świadczeń medycznych oraz ochrony Pani/Pana zdrowia przez Spółkę i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne,
  • wysyłając dane za pomocą powyższych formularzy, akceptuje Pani/Pan te postanowienia.